Výbor ZO ČSV v Novém Strašecí zasedal ve dnech od 19.2. do 21.2.2021 distančním způsobem a rozhodl o způsobu přeléčení včelstev na varroázu na jaře 2021. Dne 18.2.2021 přišly našemu zdravotníkovi výsledky rozboru měli na výskyt kleštíka. Souhrnný výsledek, podle jednotlivých včelařů je přílohou této informace.

Z této informace vyplývá, že 12 včelařů mají povinnost provést jarní přeléčení. Výbor stanovil způsob tohoto přeléčení i s ohledem na současnou pandemickou situaci:

  • U 12 včelařů, kteří mají nadlimitní spad kleštíka, se musí udělat nátěr plodu a následná fumigace. Zdravotník se spojí s příslušnými důvěrníky, předá jim léčivo a důvěrník komisionálně, spolu s příslušným včelařem, provede jarní přeléčení.
  • Ostatní včelaři, kteří mají spad kleštíka menší než 3 v průměru na úl (včetně nulového spadu), mohou si udělat jarní přeléčení dobrovolně. V takovém případě se sami spojí se zdravotníkem, který jim předá léčivo. Léčení si potom tito včelaři provedou sami s tím, že dotazy ke způsobu provedení tohoto léčení zodpoví telefonicky náš zdravotník.
  • O všech léčeních musí být vedena evidence na tiskopisech, které důvěrníkům předá zdravotník. To se týká i včelařů, kteří si budou provádět přeléčení dobrovolně. Tiskopis musí být podepsán příslušným včelařem a důvěrníkem. Tiskopisy a vybrané finance potom důvěrníci odevzdají zdravotníkovi. Platba za jarní léčení je 30,- Kč za úl.
  • Závěrem výbor rozhodl, že seznam všech včelařů s výsledky spadu kleštíka bude zveřejněn na našich web stránkách