již tradičně jako každý rok, uspořádá včelařský spolek v Novém Strašecí výstavu jako součást Novostrašeckého posvícení, která seznámí spoluobčany zase s dalším tématem ze života včel. Minulé dva roky bylo tématem výstav nejdříve zpracování medu a potom zpracování včelařského vosku. Letos chceme ukázat, jak včelař vychovává vlastní matky, laicky zvané královny, jak se potom tyto matky využívají při zlepšování kvality včelstev.

Nebudou opět chybět naše tradiční aktivity, jako prodej medu od regionálních včelařů, promítání filmů se včelařskou problematikou, prosklený úl se živými včelami, spousta fotografií ze života spolku a ze života včelařského kroužku mládeže a další překvapení. Celou výstavou budou provázet již zkušení mladí včelaři z našeho kroužku.

Na této výstavě chceme ještě stihnout udělat nábor dětí ze ZŠ do našeho včelařského kroužku mládeže pro školní rok 2020/2021. Protože přes zimu chceme opět organizovat besedy pro začínající včelaře, a to především pro takové budoucí včelaře, kteří ještě nejsou členy našeho spolku a neví jak „na to“, tak využijeme této výstavy a s těmito adepty včelaření si chceme popovídat, poradit a pozvat na tyto besedy.

Určitě bude opět na co se dívat.

Ing. Jiří Hubka