Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 2.10.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Organizace podzimního léčení a předání léčiva důvěrníkům – zdravotník
 • Stav opatření v lokalitách s identifikací MVP a ostatní problematika zdraví včel – zdravotník
 • Organizace kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Zhodnocení výstavy našeho spolku na Novostrašeckém posvícení – předseda
 • Návrh na uspořádání besed se včelaři v zimním období 2018/2019 – předseda, zdravotník
 • Současný stav VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda
 • Zajištění pravidelného prodeje medu od regionálních včelařů spolku na Fortně – jednatel
 • Informace z krajského aktivu ČSV dne 21.9.2018 a informace z oběžníku ČSV č. 1 – předseda a zdravotník
 • Informace o odeslání žádosti o dotaci 1.D a uzávěrka CIS k 1.9.2018, neregistrovaní včelaři – jednatel
 • Finanční stav spolku a stav čerpání dotací pro VKM – předseda
 • Diskuze

Vzhledem k tomu, že na schůzi se bude řešit organizace podzimního léčení a bude se předávat léčivo důvěrníkům, je účast důvěrníků nutná.                                                                                                            

Jiří Hubka – předseda spolku

(jh)