Dne 10. 2. 2018 úspěšně proběhla výroční členská schůze, která shrnula práci za rok 2017 a nastínila práce na letošní rok.

Po zahájení schůze účastníci přivítali starostu města Nového Strašecí Mgr. Karla Filipa. V úvodním slovu pana starosty zaznělo, že jsme jako spolek ve městě vidět, je o nás slyšet a poděkoval za práci s dětmi ve včelařském kroužku. Předseda spolku Ing. Jiří Hubka mu poděkoval za výraznou podporu včelařského kroužku od Města Nové Strašecí, které nám pronajalo domeček na Fortně a snaží se ho zvelebit. 

Výroční schůzi zručně vedl místopředseda Jiří Petráček, který po schválení programu předal slovo předsedovi, aby přečetl souhrnnou zprávu o činnosti spolku v roce 2017 a cílech na rok 2018. Na prvním místě je samozřejmě řádné péče o včelstva. U nových členů k tomu mají přispět další besedy se začínajícími včelaři a u dětí práce v jejich kroužcích. Dále bychom rádi přispěli na posvícení v Novém Strašecí malou výstavou a prodejem medu během podzimních akcí. V závěru roku bychom se měli opět setkat na společné „domedné“, kde bychom chtěli při dobrém jídle, hudbě, tanci a družném hovoru ukončit náš včelařský rok.

O včelařském kroužku referovala př. Radka Štýbrová. Skvělým výsledkem po roce a půl existence kroužku je, že si již někteří z včelaříků pořizují vlastní včelstva a brzy se stanou řádnými členy našeho spolku, což umožňují stanovy ČSV již od jejich 10 let.

Následovala zpráva o stavu členské základny. Nyní nás je 85 řádných členů, kteří se starají o 621 včelstev, tři včelařské kroužky chovají 3 včelstva a 10 registrovaných včelařů pečuje o dalších 209 včelstev.

Schůze pokračovala blahopřáním našim jubilantům:

Uldrich Václav … 85 let 
Prošek Josef …. 80 let 
Sajfert Pavel …. 80 let 
Kladivo Václav … 75 let
Kut Miroslav … 75 let
Mudra Karel … 75 let
Vajc Jiří … 75 let
Kejla Pavel … 70 let

Zdravotník př. Polák přednesl zprávu o zdravotním stavu včelstev a vyzval všechny k svědomitému léčení.  

Na něj navázal hospodář spolku př. Andrášek o zprávě našeho skromného majetku a závěrem př. Mansfeld přednesl zprávu revizní komise o vedení účetnictví, finančních operacích a účetní uzávěrce spolku.

V uplynulém roce na členství ve výboru spolku rezignovali př. Václav Kladivo, př. Jaroslav Polák a z př. Šárka Martinovská. Všem třem patří vřelé poděkování za odvedenou práci čítající mnoho a mnoho hodin. 

V roce 2018 bude výbor pouze 7 členný a bude pracovat ve složení:

  • Jiří Hubka, předseda 
  • Jiří Petráček, místopředseda
  • Dušan Müller, jednatel
  • Radka Štýbrová, pokladník a referent pro práci s mládeží
  • Miroslav Halló, zdravotník a pracovník pro osvětu
  • Pavel Andrášek, hospodář
  • Jiří Studnička

Po té spoustě čísel, hlasováních a krátké diskuzi byla schválena závěrečná zpráva a schůze skončila výborným obědem a v družném rozhovoru jsme se postupně rozešli.
Všem 52 členům, kteří dorazili na výroční schůzi patří poděkování a úplně všem členům přání úspěšné práce na včelnicích a ve včelínech!

(dm)