Přátelé včelaři, v těchto dnech dostanete sms, kterou vás žádáme o zaplacení členských příspěvků na rok 2024. V sms budete mít číslo bankovního účtu na který pošlete členské příspěvky, dále variabilní symbol a dále částku v Kč. Prosíme, abyste do zprávy pro příjemce napsali své příjmení. Připomínáme, že na rok 2024 se zvýšily členské příspěvky pro ústředí ČSV z 300,- Kč na 600,- Kč a platba za včelstvo se snížila z 16 Kč na 4 Kč. Platby pro náš spolek zůstaly stejné.

Úhradu prosím proveďte co nejdříve, nejpozději do 25.11.2023.

Děkujeme.

Ing. Jiří Hubka