Přátelé včelaři,

ZO ČSV v Novém Strašecí pořádala tradičně ke konci kalendářního roku tzv. Domednou, kde se včelaři a jejich přátelé a známí sešli a poseděli u muziky a při dobrém jídle a pohovořili neformálně o proběhlém včelařském kalendářním roku. Tuto tradici přerušil v minulých dvou letech Covid, takže se Domedné v letech 2021 a 2022 nekonaly. Chceme letos tuto tradici obnovit, ale na vyšší úrovni.

Proto jsme ve spolupráci se známým hostincem Na Růžku v Pecínově (Nové Strašecí) připravili „Včelařské slavnosti – Domedná 2023“. Na tyto slavnosti vás všechny srdečně zveme. Pozvání není pouze pro včelaře, ale i pro jejich rodinné příslušníky a jejich známé, prostě pro širokou veřejnost. Přijďte všichni, kdo máte rádi včely a přírodu.

Co jsme pro vás připravili. Akce se koná 2. prosince na velkém sále hostince Na Růžku v Pecínově od 10 hodin. V 10 hodin začínají prodávat stánky, kde vedle stánků s medem a výrobků z ostatních včelích produktů, budou stánky s prodejem včelařských potřeb, jako např. úlů, rámků a všech ostatních včelařských potřeb. Účast přislíbily tyto firmy: Flugo, Včelařství – Jašovi, Fravi a firma Doležal.

Současně s prodejem ve stáncích budou probíhat na podiu velkého sálu přednášky a besedy s předními odborníky na včelařství. Zde se nám podařilo zajistit účast vynikajících odborníků.

Pana doktora Švamberka, který bude besedovat od 11 hodin, není třeba představovat. Jedná se o předního odborníka na včelařské rostliny se zaměřením na včelí pastvu. Je autorem několika skvělých knih na toto téma. Působí na včelařské farmě Mája v Kožlanech, kam náš spolek pořádal několik zájezdů.

Od 13 hodin potom vystoupí pan Ing. Václav Novák odborník, který je mimo jiné zapojen i do evropského projektu na boj se sršní asijskou. Své zkušenosti mimo jiné prezentoval například na stránkách časopisu Moderní  Včelař. Ve své přednášce nás seznámí se životním cyklem asijské sršně a jejím šířením po evropském kontinentu. Ukáže jak se chovat při setkání s tímto invazivním druhem. A také představí praktické zkušenosti včelařů z jižní  Evropy, kde se s výskytem sršně asijské potýkají již více let.

Poslední přednáška začne v 15 hodin a besedovat bude pan Vladimír Doležal a představí nám další , trochu opomíjené včelí produkty (vosk, propolis, pyl, mateří kašičku) a jejich praktické použití. Způsoby jejich správného získávání, použití, včetně ukázky výrobků z těchto produktů, s možností jejich zakoupení. 

V 17 hodin se ukončí prodej na stáncích a v 18 hodin začne tradiční Domedná 2023. K poslechu a tanci bude hrát skupina Askalona folkovou a trampskou muziku. Lze předpokládat, že při dobrém jídle a pití bude povídání o včelách a přírodě velice příjemné. Na Domednou zveme včelaře, ale i širokou veřejnost. Tak ať se vám letošní Včelařské slavnost a Domedná 2023 líbí.

Zve výbor ZO ČSV Nové Strašecí a hostinec Na Růžku

Ing. Jiří Hubka