Přátelé včelaři, včera, dne 25.2.2023 se konala naše výroční členská schůze za rok 2022.  Až se zpracují všechny materiály z této schůze, budou uloženy na našem webu. Považuji ale za nutné vás informovat o jedné důležité záležitosti, která se projednávala na této schůzi a ke které bylo přijato jedno  usnesení. V hlavním referátu se hodnotila situace v našem regionu z hlediska výsledků spadu varroa. Situace letos je nedobrá. Proto se diskutovala řada opatření, které navrhoval zdravotník, výbor spolku i plénum. Jedním z nich je, že ošetření včelstev v letošním podletí provedeme léčivem Gabon, pokud možno plošně. Jde samozřejmě o dobrovolný akt, ale každý by měl být velice zodpovědný ke svým včelám a ostatním včelařům.

Výbor rozhodl, že k podpoře této akce bude dotovat cenu Gabonu na cenu 5,- Kč za proužek (původní cena 10,- Kč).

Každý z vás dostane dnes e-mail, kde bude tabulka objednávek léčiva již po proběhlé výroční schůzi. To je k vaší kontrole, zda se všechny objednávky zaznamenaly správně.

Další objednávky, nad rámec této tabulky, mi prosím zasílejte e-mailem, nevpisujte je do přiložené tabulky, protože někteří z vás máte potíže s otevřením této tabulky a zpětným odesláním.

Vzhledem k této informaci prodlužujeme termín na objednání tzv. dobrovolného léčiva do neděle 5.3.2023.

V příloze máte přijaté usnesení z výroční členské schůze.

Ing. Jiří Hubka