Zápis ze schůze výboru z května 2022 zde:

Dále doplňujeme zápisy ze schůze výboru z března a dubna 2022