Zápis ze schůze výboru za srpen 2021 :

Dodatek o organizačním zabezpečení výstavy 11.-12. září 2021 :