Přátelé včelaři, v letošním roce, jak bylo avizováno, žádosti o dotaci 1.D jdou přes SZIF. Při kontrole žádostí se v celé ČR vyskytlo 6 649 chyb u žádostí, které pokud nebudou odstraněny, nebude dotace těmto včelařům vyplacena. Je o tom článek v časopise Včelařství č. 12 na straně 401. Opravy si musí včelař udělat individuálně.

Pozor, nedostatky se týkají i některých členů našeho spolku, viz. přílohy !!!! Termín k odstranění nedostatků je 3.12.2020 !!!!

Více informací : ZDE