Pozvánka

     Výbor základní organizace ČSV v Novém Strašecí Vás zve na výroční členskou schůzi našeho spolku, která se bude konat dne 8. února 2020 v 9 hodin v restauraci Sport v Novém Strašecí. Jedná se o volební schůzi, která ukončí pětileté období současného výboru a dalších orgánů spolku a současně bude zvoleno nové vedení spolku.

Program schůze:

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – př. Miroslav Halló
 3. Volba návrhové komise – př. Miroslav Halló
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2019 a kontrola usnesení z minulé VČS (2018), finanční situace spolku, vyhodnocení rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2019 – zdravotník spolku př. Miloslav Kubička
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Volby do výboru ZO ČSV, do kontrolní a revizní komise ZO ČSV, důvěrníků a delegátů na okresní konferenci ČSV – př. Miroslav Halló 
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a př. Miroslav Halló
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Na schůzi bude možnost si objednat oddělky včelstev, matky, uzavřené matečníky, širokou škálu tzv. dobrovolného léčiva, desinfekční prostředky a další.

Po skončení schůze bude podáván oběd. Předpokládaný konec schůze ve 13 hodin.

Na schůzi Vás zve výbor spolku včelařů v Novém Strašecí.