Vážení včelaři, okresní výbor OO ČSV v Rakovníku rozhodl, že první fumigace bude provedena o víkendu 19. a 20.10. Přesné pokyny dostanete od svého důvěrníka. Ke zdárnému průběhu první fumigace prosím připravte:

  • Vložte do všech úlů již nyní čisté podložky a po každém léčení je pečlivě očistěte
  • Z horního nástavku vyjměte krajní rámek tak, aby vznikla mezera mezi stěnou nástavku a předposledním rámkem
  • Na den fumigace si připravte hřebík nebo háček na zavěšení fumigačního pásku
  • Připravte si na den fumigace něco, čím utěsníte česno na 30 minut po zapálení fumigačního pásku
  • Cca za 14 dní bude provedena druhá fumigace. Je dobré po každé fumigaci zkontrolovat spad roztočů. Pokud bude velký spad i po druhé fumigaci je možné, po dohodě s důvěrníkem, provést ještě třetí fumigaci před aerosolem
  • Nezapomeňte provést po každém léčení záznam do tiskopisu „Záznam o léčení 2019“, který jste na jaře dostali od svého důvěrníka. Dostali jste tyto tiskopisy dva, jeden se bude na konci roku odevzdávat (jsme pořád v ochranném pásmu na MVP) a jeden musíte mít u včel
  • O dalších termínech léčení vás bude informovat váš důvěrník
  • Za celé podzimní léčení se platí 50,- Kč za úl a je na důvěrníkovi zda to bude vybírat postupně, nebo až po aerosolu nejednou