Schůze výboru se koná ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 1. 10. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

  • Přijetí nových členů spolku
  • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
  • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
  • Zdravotní problematika včelstev – info ze schůze výboru OO ČSV o léčení včelstev v okrese Rakovník – předseda (zdravotník omluven)
  • Informace o podání žádosti o dotaci 1.D – jednatel
  • Příprava Domedné 2019 (organizace a program) – jednatel
  • Finanční stav spolku – předseda
  • Organizační záležitosti a diskuze

Schůze bude trvat pouze 1 hodinu, protože se po schůzi budou připravovat místnosti na stavební práce (průraz zdi), které začnou následující den, ve středu v 7.30 hodin.