Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 7. 5. 2019

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

Program:

  • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
  • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
  • Zdravotní problematika včelstev (výsledek akce „Hrr na mor“, 2. etapa odběru dobrovolných léčiv, stavy včelstev k 1.5. a další – zdravotník
  • Organizace zájezdu spolku do SOU Nasavrky dne 15.6. – předseda
  • Organizace odběru matečníků – př. Halló (omluven), předseda
  • Informace o činnosti VKM (čerpání dotace KÚ a grantu MěÚ, Zlatá včela 2019) – předseda
  • Finanční stav spolku – předseda
  • Organizační záležitosti a diskuze

Jiří Hubka – předseda spolku