Přátelé včelaři!

Všechny vzorky na MVP odevzdané ze stanovišť v ochranném pásmu byly negativní

(dm)