Pro všechny svědomité čtenáře!

Český svaz včelařů zveřejnil letošní oběžník:  Oběžník č. 1/2018

(dm)