Na výroční schůzi našeho spolku dne 10. 2. 2018, kromě jiného, jsme se přihlašovali na zajímavý zájezd se včelařskou tematikou.
Protože na této výroční schůzi nebyli všichni včelaři, znovu se touto cestou můžete na tento zájezd přihlásit.

Popis zájezdu:

  • Zájezd se uskuteční v sobotu dne 9. 6. 2018, odjezd autobusu z Nového Strašecí, Komenského náměstí je v 8 hodin.
  • Navštívíme chovatelskou a šlechtitelskou stanici př. Sedláčka v Přešticích, poblíž Příchovic (z Plzně směr Klatovy). Př. Sedláček je učitel včelařství. Více na www.vcelarstvisedlacek.eu.
  • Celý program se uskuteční na včelnici př. Sedláčka s výkladem a praktickými ukázkami práce se včelami.
  • Jsou zatím dohodnuta tato témata k diskuzi: práce se včelami po celý rok, nemoci včel a jejich léčení, racionalizace včelaření. Program si ale můžeme dotazy rozšířit nebo zúžit. Snažili jsme se s př. Sedláčkem dohodnout témata, která budou zajímat začínající včelaře, ale i pokročilé včelaře.
  • Doba návštěvy na včelnici záleží na nás, ale předpokládáme cca 3 až 4 hodiny.
  • Přímo na místě se lze občerstvit a nakoupit ve včelařské prodejně.
  • Při dohodě všech účastníků zájezdu se lze při cestě zpět zastavit na oběd.

Zatím se na zmíněné výroční schůzi přihlásilo na zájezd 14 včelařů a místa jsou ještě volná (můžeme objednat mikrobus nebo velký autobus). Počítáme s tím, že každý účastník přispěje částkou cca 300,- Kč na dopravu, vše ostatní je zdarma.

Další zájemci (kromě již přihlášených) přihlaste se prosím na telefonu 777 576 002 nebo na e-mail: jirihubka@post.cz.

Přihlášení prosím udělejte do 23. 3. 2018 abychom event. mohli doplnit autobus lidmi z jiných sousedních spolků.

Vítáni jsou i nečlenové našeho spolku, rodinní příslušníci a všichni, které zajímají včely a příroda.

(jh)