AKTUALIZACE K 15.9.2020 – V KROUŽKU JIŽ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ VČELAŘÍKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 (STOP STAV)

Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než z mnoha knih učených
J.  A. Komenský

Včelařský kroužek mládeže

při ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí

      Od školního roku 2020/2021 bude opět otevřen včelařský kroužek mládeže pro děti od 2. do 9. třídy základní školy. Včelařský kroužek bude působit v našem včelařském středisku v ulici Fortna č. 117 v Novém Strašecí, kde máme umístěné naše včely. Středisko je již vybaveno moderními včelařskými pomůckami, audiovizuální technikou, dílnou a v současné době se staví i zázemí pro zpracování medu a vosku. Děti obdrží včelařské obleky a rukavice, aby práce se včelami byla příjemná a bezpečná. Kromě práce se včelami pořádáme zajímavé zájezdy a výlety, a to minimálně čtyřikrát za rok. U mladších dětí může být rodič s dítětem i během kroužku.

      Včelařský kroužek pro děti bude každé úterý od 16. do 17.30. hodiny.

Zájemci hlaste se u vedoucí kroužku Michaely Kubičkové na tel.: 731 719 807 nebo na e-mailu misajaros@seznam.cz a nebo u garanta kroužku Jiřího Hubky na tel.: 777 576 002, nebo e-mailu jirihubka@post.cz.

        Pojďme s dětmi poznávat nádherný svět včel, které nás učí souznění s přírodou a chování ve společenství.