Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než z mnoha knih učených
J.  A. Komenský

Včelařský kroužek mládeže

při ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí

       Od školního roku 2018/2019 bude opět otevřen včelařský kroužek mládeže pro děti od 3. do 6. třídy (mladší děti) a druhý včelařský kroužek pro děti od 6. do 9. třídy (starší děti) základní školy.   Včelařský kroužek bude působit v našem včelařském středisku v ulici Fortna č. 117 v Novém Strašecí, kde máme umístěné naše včely. Středisko je již vybaveno moderními včelařskými  pomůckami, audiovizuální technikou, dílnou a v budoucnu zde bude i zázemí pro zpracování medu a vosku.  Děti obdrží včelařské obleky a rukavice, aby práce se včelami byla příjemná a bezpečná. .  Kromě práce se včelami pořádáme zajímavé zájezdy a výlety, a to minimálně čtyřikrát za rok.

       Včelařský kroužek pro mladší děti bude každé úterý od 16. do 17.30 hod. 
Zájemci hlaste se u vedoucího kroužku Jiřího Hubky
na tel.: 777 576 002 nebo email: 
jirihubka@post.cz.

      Včelařský kroužek pro starší děti bude každou středu od 16. do 17.30 hod.
Zájemci hlaste se u vedoucí kroužku Radky Štýbrové
na tel.: 603 903 822 nebo email: radka.stybrova@seznam.cz.

        Pojďme s dětmi poznávat nádherný svět včel, které nás učí souznění s přírodou a chování ve společenství.