aktualizace k 23.9.2021 – máme pouze poslední 2 volná místa ve skupině pí Kubičkové od 17hodin!

Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než z mnoha knih učených
J.  A. Komenský

Včelařský kroužek mládeže

při ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí

     

Od školního roku 2021/2022 budou otevřeny 2 včelařské kroužky mládeže pro děti od 2. třídy základní školy. Včelařské kroužky budou působit v našem včelařském středisku v ulici Fortna č. 117 v Novém Strašecí, kde máme umístěné naše včely. Středisko je již vybaveno moderními včelařskými pomůckami, audiovizuální technikou, dílnou a nově i zázemím pro zpracování medu a vosku.  Děti obdrží včelařské obleky a rukavice, aby práce se včelami byla příjemná a bezpečná.  Kromě práce se včelami pořádáme zajímavé zájezdy a výlety. U mladších dětí může být rodič s dítětem i během kroužku.

Včelařský kroužek pro děti bude probíhat každé úterý a to :

  1. Skupina od 15:00 do 17:00 pod vedením pí Matějovičové
  2. Skupina od 17:00 do 18:30 pod vedením pí Kubičkové
  • V obou kroužcích bude odborným garantem velmi zkušený včelař p. Hubka

Zájemci hlaste se u vedoucí kroužku Michaely Kubičkové na tel.: 731 719 807 nebo na e-mailu: misajaros@seznam.cz.

Pojďme s dětmi poznávat nádherný svět včel, které nás učí souznění s přírodou a chování ve společenství.