Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než z mnoha knih učených
J.  A. Komenský

Včelařský kroužek mládeže

při ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí

     

Od školního roku 2021/2022 bude otevřen 1 včelařský kroužek mládeže pro děti od 2. třídy základní školy, který bude působit v našem včelařském středisku v ulici Fortna č. 117 v Novém Strašecí. Zde máme umístěné naše včely. Středisko je již vybaveno moderními včelařskými pomůckami, audiovizuální technikou, dílnou a nově i zázemím pro zpracování medu a vosku.  Děti obdrží včelařské obleky a rukavice, aby práce se včelami byla příjemná a bezpečná.  Kromě práce se včelami pořádáme zajímavé zájezdy a výlety. U mladších dětí může být rodič s dítětem i během kroužku.

Včelařský kroužek pro děti bude probíhat každé úterý od 15:00 do 16:30

  • Při každé hodině bude odborným garantem velmi zkušený včelař p. Hubka

Zájemci hlaste se u vedoucí kroužku pí Věry Matějovičové na tel.: 608 318 388 nebo na e-mailu: vmatejovicova@seznam.cz. 

Pojďme s dětmi poznávat nádherný svět včel, které nás učí souznění s přírodou a chování ve společenství.