• První fumigace: 16. – 17. 10. 2021
  • Druhá fumigace: 30. – 31. 10. 2021

Sběr vzorku měli po dvou letech od zrušeného ochranného pásma.

     Den po druhé fumigaci včelaři provedou kontrolu spadu roztoče a vyčistí podložky, které ponechají v úlu minimálně 14 dní. Od 20. 11. 2021 sebrat vzorek měli pro vyšetření a do 25. 11. 2021 odevzdat vzorek důvěrníkovi, nebo zdravotníkovi ZO na adrese Rakovnická 58, Ruda 27101 (mob. 723800513). Na vzorek napsat jméno, příjmení a počet včelstev, štítky pak vytiskne a nalepí zdravotník, viz. doporučení k odběrům vzorků.

    Včelaři, kteří nedodají vzorek, nebo potvrzení o vyšetření na MVP v době dvou let od konce ochranného pásma do 25. 11. 2021, budou v řešení a pod kontrolou Státní veterinární správy.

  • Aerosol bude probíhat ve spolupráci a koordinaci zápůjček kompresoru s panem Andráškem mob. 731775454 od 27. 11. 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů a řešení nedostatků mne kontaktujte na mob. 723800513, email. miloslavkubicka@seznam.cz.

Miloslav Kubička (zdravotník)