Zápis ze schůze výboru  ZO ČSV v Novém Strašecí

Místo a datum konání: 5. září 2018 v klubovně ZO v Novém Strašecí.

Přítomni:  J. Hubka, P. Andrášek, P. Studnička, D. Muller, M. Halló, R. Štýbrová.

Omluveni: J. Petráček.

Hosté:  0

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav plnění nařízených opatření z veterinárních usnesení pro katastry obcí Ruda, Nové Strašecí a Rynholec, další postup v tlumení MVP – zdravotník
 • Příprava pravidelné včelařské výstavy 8. až 9.2018 (Novostrašecké posvícení), práce na výstavě se zahajují již 5.9. v  9 hodin dopoledne. Vzhledem k probíhající instalaci výstavy prosím o účast všechny členy výboru –  předseda
 • Diskuze

Záznam z  jednání schůze výboru dne 7.8.2018.

 • Kontrola zápisu z minulého jednání výboru ZO dne 3.7.2018.

Předseda rozdal zápisy z minulé schůze výboru. K zápisu nebyly připomínky a zápis byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru dne 3.7.2018:

 • Nařízení SVS ukládá druhý odběr vzorků na MVP a odeslat ho k vyšetření do 2.2019. Odeslání vzorků zajistí zdravotník spolku – zdravotník.
 • Jednateli se ukládá po dnešní a minulé schůzi doplnit nové členy spolku do CIS, po vyplnění přihlášky. Po zaplacení členských příspěvků novými členy odvést příslušnou finanční částku do Prahy na svaz – průběžně jednatel – příspěvky nezaplaceny do Prahy
 • Zajistit centrální odeslání hlášení na ČMSCH za celý spolek do 9.2018 (vazba na žádosti o dotaci 1.D) – jednatel.
 • Na příští schůzi 9.2018 výboru předloží jednatel program Domedné 2018 a rámcový rozpočet této akce – jednatel – odloženo na příští schůzi.
 • Do 10.2018 podat hromadnou žádost o dotaci na vzorky na MVP za obce Ruda, Nové Strašecí a Rynholec – důvěrníci J. Hubka D. Muller.
 • Zajistit optimální organizaci vzorků na MVP v únoru 2019 – zdravotník.
 • Důvěrníci za obce NS a RY vyberou poplatek za vyšetření 450,- Kč do 14 dnů po zaplacení faktury VÚVč – Muller, M. Hančák, J. Dvořák.
 • Oznámit na SVS do 9.2018 negativní přístup ke spolupráci a informovanosti o způsobu léčení včelstev, zřejmě  neorganizovaného včelaře v N. Strašecí (viz. zápis výše) – zdravotník
 • Do 9.2018 odeslat žádost o dotaci 1.D na svaz ČSV a současně aktualizovat údaje v CIS – jednatel

Stav plnění nařízených opatření z veterinárních usnesení pro katastry obcí Ruda, Nové Strašecí a Rynholec, další postup v tlumení MVP – zdravotník, předseda

 • Za regiony NS a RY přišly výsledky rozborů vzorků na MVP a všechny nyly negativní. Opatření z usnesení SVS platí dál.
 • Dne 10.9. obdrží OO ČSV léčivo pro podzimní léčení – Varidol. Po obdržení léčiva v ZO zdravotník zajistí rozdělení léčiva pro důvěrníky, včetně administrativního zajištění a výběru peněz za léčení. Schůze výboru OO ČSV dne 26.9. stanoví první termín fumigace v celém okresu Rakovník.
 • Následovat bude druhá fumigace a ošetření aerosolem. Pro zvýšení účinnosti léčení je potřebné, aby jednotlivé kroky léčení probíhaly u všech včelařů synchronizovaně, to znamená ve stejném termínu.
 • Aerosol by bylo vhodné dělat co nejpozději, pokud to počasí dovolí, cca v první polovině prosince.
 • Výbor připomíná všem včelařům, že podložky by měly být v úlech do 30.9. a používat je k monitoringu spadu roztočů po jednotlivých krocích léčení. Je velice vhodné, aby včelaři hlásili po jednotlivých krocích léčení spad roztočů zdravotníkovi, hlavně pokud spad roztočů je velký.
 • Výbor se dohodl, že VČS za rok 2018 (únor 2019) bude iniciována diskuze o tom, jaká léčiva se budou používat v roce 2019.
 • V časopise Včelařství č. 8 je článek, který vyhodnocuje akci Hrrr na mor.
 • ZO dostala od organizátorů akce Hrr na mor příspěvek ve výši 1 200,- Kč za zřízení sběrného místa na tuto akci.
 • Pokud bude zřízeno druhé kolo akce Hrr na mor, výbor se dohodl, že účast na této akci bude pro všechny včelaře povinná.

Příprava pravidelné včelařské výstavy 8. až 9.9.2018 (Novostrašecké posvícení), téma výstavy, tvorba a dovoz exponátů, instalace výstavy – předseda

 • Výstava bude v rámci Novostrašeckého posvícení ve dnech 8. a 9.9.2018 (sobota a neděle) ve velké zasedací místnosti MěÚ v Novém Strašecí.
 • Výbor projednal jednotlivé etapy přípravy a provozu výstavy. Výstava je připravena.

Diskuze

 • Výbor upozorňuje všechny důvěrníky, že nejpozdější termín na odevzdání Hlášení o počtu včelstev k 1.9.2018, které se centrálně, za celou ZO, odesílá na ČMSCH do 15.9.2018 (termín stanoven každý rok stejný). Důvěrníci hlášení předají jednateli nejpozději do 14.9.
 • Výbor upozorňuje důvěrníky, že termín na odevzdání žádosti na dotaci 1.D je do 14.9.2018. Tiskopis žádosti je na stránkách vcelarstvi.cz, nebo v časopise Včelařství č. 8 a 9. Termín je nutné dodržet !!!
 • Výbor odsouhlasil náhradu cestovného pro př. Hubku na seminář instruktorů chovů včelstev v Nasavrkách dne 21.9.2018, za sazbu odsouhlasenou výborem na dřívějších jednání.
 • Př. Hubka se dne 15.9.2018 za ZO zúčastní aktivu zástupců ZO ČSV k aktuální problematice včelaření ve Středočeském kraji. Info na příští schůzi.
 • Př. Štýbrová rezignovala na jednání výboru na vedoucí VKM 2. Předseda a jednatel budou hledat řešení tohoto stavu a informují příští jednání výboru.

Příští schůze výboru se bude konat dne 2.10.2018 od 18.00 hodin v klubovně spolku v ulici Fortna č. 117.

Beseda včelařů po schůzi výboru bude opět v restauraci „U Bendů“.

 

(dm, jh)