Základní organizace Nové Strašecí 

 

Spolek včelařů pracuje v Novém Strašecí již 112 let.
Bohatou historii shrnuje almanach, který jsme ke sto desátému vydali. 

V současné době spolek sdružuje 95 řádných členů, 15 mladých včelařů v kroužcích a staráme se o více než 600 včelstev.

Působíme v katastrech obcí: 

Činnost spolku

Zájmy jednotlivých včelařů jsou různorodé podle počtu včelstev a jejich umístění.
Avšak všechny sjednocuje základní činnost spolku, kterou je zejména péče o zdraví včel a jejich ochrana před nešťastnými zásahy z okolí do jejich života.
Kromě těchto aktivit se snažíme rozšířit povědomí o chovu včel na akcích města a pořádáním besed pro mladé včelaře.
Nechybí již tradiční prodej medu na posvícení a jiných akcích města.

V závěru roku se letos opět i s členy rodin a známým sejdeme při hudbě, dobrém jídle a mohu k posezení na „Domedné„. 

Bližší informace o akcích a práci spolku můžete získat na stránce Aktuality 

Zápisy ze schůzí výboru a výročních členských schůzí jsou členům dostup n= v privátní části Činnost spolku.

Máte-li zájem o další informace přečtěte si trošku z naší historie, využijte   kontakty na členy výboru a nebo si prostě přijďte popovídat první úterý v měsíci v 18 hod. do restaurace Sport, kde se tradičně celé roky členové schází. 

Kroužek mladých včelařů

Od září 2017 zahájil činnost kroužek mladých včelařů, který se pro velký zájem v roce 2018 rozdělil na dva.

Mladí včelaříci se scházejí každé úterý od 16 hodin na Fortně, kde mají svou klubovnu.
Kromě péče o včely se dozvídají mnoho o divoké přírodě, ale i o hospodářské krajině.

Dobrou vizitkou pro kroužků je, že letos si již první včelaříci pořizují svá vlastní včelstva. 

Činnost spolku je podporována nejen ostatními členy spolku, ale zejména Městem Nové Strašecí, ostatními obcemi, v jejichž katastrech působíme  a letos i některými příznivci z řad podnikatelů.

Naší činnost můžete sledovat v záložce včelařský kroužek, na FB stránce kroužku a na fotografiích uložených na rajčeti: ZDE