VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Vyšetření MVP včelstev v ochranném pásmu

Přátelé včelaři!

Všechny vzorky na MVP odevzdané ze stanovišť v ochranném pásmu byly negativní

(dm)

Schůze výboru dne 5. 3. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 5. 3. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 3. Zhodnocení VČS spolku ze dne 9.2.2019 – předseda
 4. Zdravotní problematika včelstev (varroa, MVP, Hrr na mor, jarní přeléčení atd.) – zdravotník
 5. Informace o činnosti VKM – předseda a jednatel
 6. Finanční stav spolku – předseda
 7. Organizační záležitosti a diskuze

Prosíme o účast důvěrníků vzhledem k důležitosti bodu č. 4 programu!

(jh)

 

 

Výsledky vyšetření varoa 2019

Léčit budeme 23 úlů na 6 stanovištích. Dvě stanoviště svojí kvalitou vzorků nevyhovovaly a zdravotník rozhodne, zda se tyto stanoviště nebudou přeléčovat také.
Termín a způsob léčení se včelaři a důvěrníky dohodne zdravotník Míla Kubička osobně. V současné době se objednává léčivo.

Výsledky jsou k nahlédnutí na zde.

(jh)

Zájezd do Nasavrk – červen 2019

Přátelé včelaři, na výroční členské schůzi dne 9. 2. 2019 se několik včelařů dohodlo na společném naučném zájezdu do SOU Nasavrky. Program zájezdu bude velmi zajímavý a pro včelaře naučný. Po dnešním telefonátu s SOU Nasavrky se pouze upřesnil datum tohoto zájezdu.

Zbývá ještě 5 míst!

Svůj úmysl zúčastnit se zájezdu mi nahlaste do 31. 3. 2019.

Program zájezdu:

 • Zájezd se uskuteční dne 15. 6. 2019 v sobotu (změna oproti VČS !!)
 • Odjezd je v 9 hodin z Komenského náměstí v N. Strašecí (úhlopříčná ulice), návrat ve večerních hodinách
 • Spolek přispívá na zájezd 2 000,- Kč na úhradu celého programu v Nasavrkách. Účastníci si hradí dopravu – pojede se mikrobusem a cena na jednu osobu je 340,- Kč, vybírat se bude při nástupu do autobusu.
 • Program v Nasavrkách:
 1. Příjezd do Nasavrk do 11 hodin
 2. Včelařská prodejna, která je velice dobře zásobená
 3. Oběd – pokud někdo bude mít zájem o oběd, prosím dejte mi vědět, 75,- Kč polévka a hlavní jídlo, z vlastní zkušenosti dobrá kuchyně
 4. Vlastní program začíná ve 13 hodin
 5. Prohlídka včelařského arboreta s výkladem
 6. Prohlídka včelnice s výkladem
 7. Přednáška o chovu matek s ukázkami
 8. Prohlídka nové haly SOU se včelařskou výstavou
 9. Odjezd, podle diskuze, cca v 17 hodin

(jh)

Odevzdání vzorků v ochranném pásmu MVP

Možné termíny k odevzdání měli včelařů v ochranném pásmu MVP:

 • 12. 2. 2019 – od 13. do 20. hodiny na Fortně
 • 13. 2. 2019 – od 14. do 17. hodiny na Fortně (nouzový termín )

(jh)

Členská základna naší ZO k datu výroční schůze

Katastry

 1. Kozojedy
 2. Kroučová
 3. Nové Strašecí
 4. Pochvalov
 5. Ruda
 6. Rynholec
 7. Řevničov
 8. Smilovice
 9. Třeboc
 10. Třtice

Řádní členové

 • Počet členů 83
 • Členů bez včelstev = 6
 • Počet včelstev 584

Včelařské kroužky

 • Počet kroužků: 3 (2 vlastní + 1 SOU)
 • Počet včelstev: 5

Registrovaní členové na našich katastrech

 • Počet včelařů: 12
 • Počet včelstev: 285

Neorganizovaní včelaři

 • Počet včelařů: 2
 • Počet včelstev: 11

Celkový počet včelařů

 • Počet včelařů: 97
 • Počet kroužků: 3
 • Počet včelstev: 891

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Program výroční členské schůze ZO ČSV z.s. v Novém Strašecí dne 9.2.2019 v restauraci „Sport“ v Novém Strašecí.

Toto 

 1. Zahájení výroční členské schůze (dále jen VČS) – zahájení schůze a přivítání hostů – předseda spolku př. Jiří Hubka
 2. Usnášeníschopnost schůze a schválení programu VČS – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 3. Volba návrhové komise – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 4. Zpráva předsedy spolku o činnosti spolku za rok 2018 a kontrola usnesení z minulé VČS (2017), vyhodnocení rozpočtu roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 – předseda spolku př. Jiří Hubka
 5. Zpráva o stavu členské základny spolku – jednatel spolku př. Dušan Muller
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev v regionu Novostrašecka, organizace a výsledky léčení včelstev v roce 2018 – zdravotník spolku př. Miroslav Halló
 7. Zpráva hospodáře o stavu majetku spolku a jeho inventarizaci – hospodář spolku př. Pavel Andrášek
 8. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018 – předseda kontrolní a revizní komise př. Milan Mansfeld
 9. Doplňovací volby (kooptace) do výboru ZO ČSV – místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 10. Diskuze
 11. Usnesení z VČS – předseda návrhové komise a místopředseda spolku př. Jiří Petráček
 12. Závěr VČS – předseda spolku př. Jiří Hubka

Další informace:

 • Po ukončení schůze bude podáván oběd.
 • Schůzi řídí místopředseda spolku př. Jiří Petráček.
 • Během schůze je možné objednat Formidol (dvě varianty) Bee Safe, VarroMed, matečníky, oddělky, přihlásit se k tematickému zájezdu a k dalším aktivitám v roce 2019.

Předpokládaný konec schůze do 12.00 hodiny.

Výbor ZO ČSV z.s. Nové Strašecí

Včelařský kroužek a prodej medu

U příležitosti rozsvícení vánočního stromku v Novém Strašecí opět mladí včelaři prodávali med na náměstí ve městě.
Akce byla úspěšná, děti si vydělaly nezanedbatelnou částku peněz na svoji činnost.

Podobná akce se bude opakovat dne 8. 12. 2018, v sobotu, v kulturním centru v Novém Strašecí a to od 10 hodin až do večerních hodin.
Přijďte se podívat a podpořte činnost kroužku.

(jh)

 

Pozvánka na besedu včelařů 4. 12. 2018

Přátelé včelaři,

dne 13. 11. proběhla první beseda včelařů, které se zúčastnilo 13 včelařů.  V letošním roce je tématem besed „Práce včelaře po celý včelařský rok“. Besedy budou postupně probírat jednotlivá období včelařského roku a to za pomoci prezentací a promítání metodických materiálů a volnou besedou. Akce je určena všem včelařům spolku, ale i jiným zájemcům o včelaření (rodinní příslušníci vítáni).

Druhá beseda bude dne 4. 12. 2018 v našem středisku v Novém Strašecí, ulice Fortna 117 od 18 hodin.

 Těšíme se na setkání s vámi.

Jiří Hubka, předseda spolku

(jh)

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 3. 12. 2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav podzimního léčení včelstev, průběžné výsledky a jiné informace o zdravotním stavu včelstev – zdravotník
 • Stav kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Vyhodnocení Domedné 2018 – jednatel a předseda
 • Seznámení s vyhodnocením dotace pro VKM od MěÚ v Novém Strašecí – předseda
 • Výsledek ročního finančního vyrovnání spolku, členské příspěvky atd. – předseda
 • Organizační zajištění VČS za rok 2018 – předseda
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze

 

Prosím o účast důvěrníků, kteří již mají ukončeno podzimní léčení. Na schůzi prosím přineste:

 • interní seznam o všech provedených léčení u včelařů, podepsaný včelaři
 • seznam o provedení aerosolu u včelařů (podklad pro žádost o dotaci), podepsaný včelaři
 • vybrané finanční prostředky od včelařů
 • nespotřebované léčivo

Po předání dokumentů bude důvěrníků vyplacena odměna za léčení.

Pokud některý důvěrník nemá dokončeno podzimní léčení, dohodneme se na individuálním termínu předání v pozdějším termínu.

Jiří Hubka, předseda spolku

(jh)

« Older posts