VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Práce výboru (page 1 of 3)

Schůze výboru 1. 10 .2019

Schůze výboru se koná ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 1. 10. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Přijetí nových členů spolku
 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Zdravotní problematika včelstev – info ze schůze výboru OO ČSV o léčení včelstev v okrese Rakovník – předseda (zdravotník omluven)
 • Informace o podání žádosti o dotaci 1.D – jednatel
 • Příprava Domedné 2019 (organizace a program) – jednatel
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze

Schůze bude trvat pouze 1 hodinu, protože se po schůzi budou připravovat místnosti na stavební práce (průraz zdi), které začnou následující den, ve středu v 7.30 hodin.

Schůze výboru dne 4. 6. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 4.6.2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Zdravotní problematika včelstev (povolení k přesunu matečníků a oddělků do ochranného pásma MVP, stav zjištění stavu včelstev k 1.5. a další) – zdravotník
 • Organizace zájezdu spolku do SOU Nasavrky dne 15.6. – předseda
 • Zhodnocení odběru matečníků – př. Halló
 • Příprava výstavy včelařů na posvícení v Novém Strašecí – předseda
 • Informace o činnosti VKM (čerpání dotace KÚ a grantu MěÚ) – předseda
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze:
 • prázdninový provoz na Fortně, stav stavebních prací
 • stanovení poplatků a pravidel za zapůjčení věcí spolku včelařům
 • organizace odběru oddělků

Jiří Hubka – předseda spolku

Schůze výboru dne 7. 5. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 7. 5. 2019

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Zdravotní problematika včelstev (výsledek akce „Hrr na mor“, 2. etapa odběru dobrovolných léčiv, stavy včelstev k 1.5. a další – zdravotník
 • Organizace zájezdu spolku do SOU Nasavrky dne 15.6. – předseda
 • Organizace odběru matečníků – př. Halló (omluven), předseda
 • Informace o činnosti VKM (čerpání dotace KÚ a grantu MěÚ, Zlatá včela 2019) – předseda
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze

Jiří Hubka – předseda spolku

Schůze výboru dne 5. 3. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 5. 3. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 3. Zhodnocení VČS spolku ze dne 9.2.2019 – předseda
 4. Zdravotní problematika včelstev (varroa, MVP, Hrr na mor, jarní přeléčení atd.) – zdravotník
 5. Informace o činnosti VKM – předseda a jednatel
 6. Finanční stav spolku – předseda
 7. Organizační záležitosti a diskuze

Prosíme o účast důvěrníků vzhledem k důležitosti bodu č. 4 programu!

(jh)

 

 

Členská základna naší ZO k datu výroční schůze

Katastry

 1. Kozojedy
 2. Kroučová
 3. Nové Strašecí
 4. Pochvalov
 5. Ruda
 6. Rynholec
 7. Řevničov
 8. Smilovice
 9. Třeboc
 10. Třtice

Řádní členové

 • Počet členů 83
 • Členů bez včelstev = 6
 • Počet včelstev 584

Včelařské kroužky

 • Počet kroužků: 3 (2 vlastní + 1 SOU)
 • Počet včelstev: 5

Registrovaní členové na našich katastrech

 • Počet včelařů: 12
 • Počet včelstev: 285

Neorganizovaní včelaři

 • Počet včelařů: 2
 • Počet včelstev: 11

Celkový počet včelařů

 • Počet včelařů: 97
 • Počet kroužků: 3
 • Počet včelstev: 891

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 3. 12. 2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav podzimního léčení včelstev, průběžné výsledky a jiné informace o zdravotním stavu včelstev – zdravotník
 • Stav kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Vyhodnocení Domedné 2018 – jednatel a předseda
 • Seznámení s vyhodnocením dotace pro VKM od MěÚ v Novém Strašecí – předseda
 • Výsledek ročního finančního vyrovnání spolku, členské příspěvky atd. – předseda
 • Organizační zajištění VČS za rok 2018 – předseda
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze

 

Prosím o účast důvěrníků, kteří již mají ukončeno podzimní léčení. Na schůzi prosím přineste:

 • interní seznam o všech provedených léčení u včelařů, podepsaný včelaři
 • seznam o provedení aerosolu u včelařů (podklad pro žádost o dotaci), podepsaný včelaři
 • vybrané finanční prostředky od včelařů
 • nespotřebované léčivo

Po předání dokumentů bude důvěrníků vyplacena odměna za léčení.

Pokud některý důvěrník nemá dokončeno podzimní léčení, dohodneme se na individuálním termínu předání v pozdějším termínu.

Jiří Hubka, předseda spolku

(jh)

Schůze výboru dne 6. 11. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 6.11.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav podzimního léčení včelstev, průběžné výsledky, MVP – zdravotník
 • Stav kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Seznámení s vyhodnocením dotace pro VKM od KÚ 2018, před jejím odesláním na KÚ – předseda
 • Zahájení zimních besed včelařů v našem středisku dne 13.11. (úterý), zajištění besed a program – předseda a zdravotník
 • Informace o práci VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda a jednatel
 • Organizace ročního finančního vyúčtování se včelaři spolku a s tím spojená výplata dotace 1.D a dotace za aerosol 2017 – předseda a jednatel
 • Zajištění společenské akce „Domedná 2018“ – jednatel
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti
 • změna sídla spolku v registračním listu
 • prodej medu na Fortně
 • příprava na VČS 2018, změny ve složení výboru spolku

Vzhledem k průběžnému hodnocení podzimního léčení včelstev v našem regionu, na této schůzi, je účast důvěrníků vhodná.

                                                                                                            

                                                                                                    Jiří Hubka – předseda spolku

Český svaz včelařů: OBĚŽNÍK č. 1/2018

Pro všechny svědomité čtenáře!

Český svaz včelařů zveřejnil letošní oběžník:  Oběžník č. 1/2018

(dm)

 

Pozvánka na schůzi výboru 2. 10. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 2.10.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Organizace podzimního léčení a předání léčiva důvěrníkům – zdravotník
 • Stav opatření v lokalitách s identifikací MVP a ostatní problematika zdraví včel – zdravotník
 • Organizace kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Zhodnocení výstavy našeho spolku na Novostrašeckém posvícení – předseda
 • Návrh na uspořádání besed se včelaři v zimním období 2018/2019 – předseda, zdravotník
 • Současný stav VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda
 • Zajištění pravidelného prodeje medu od regionálních včelařů spolku na Fortně – jednatel
 • Informace z krajského aktivu ČSV dne 21.9.2018 a informace z oběžníku ČSV č. 1 – předseda a zdravotník
 • Informace o odeslání žádosti o dotaci 1.D a uzávěrka CIS k 1.9.2018, neregistrovaní včelaři – jednatel
 • Finanční stav spolku a stav čerpání dotací pro VKM – předseda
 • Diskuze

Vzhledem k tomu, že na schůzi se bude řešit organizace podzimního léčení a bude se předávat léčivo důvěrníkům, je účast důvěrníků nutná.                                                                                                            

Jiří Hubka – předseda spolku

(jh)

Odběr objednaných matečníků

Členové, kteří si na výroční členské schůzi nebo osobně objednali matečníky, si je budou moci odebrat

dne 18. 5. 2018 (pátek)

mezi 18:00-21:00

v sídle naší ZO
na adrese Čsl. armády 16, Nové Strašecí.

(dm)

Older posts