VČELAŘI NOVÉ STRAŠECÍ

Stránky o činnosti ZO ČSV Nové Strašecí

Category: Práce výboru (page 1 of 3)

Schůze výboru dne 5. 3. 2019

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 5. 3. 2019 v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 3. Zhodnocení VČS spolku ze dne 9.2.2019 – předseda
 4. Zdravotní problematika včelstev (varroa, MVP, Hrr na mor, jarní přeléčení atd.) – zdravotník
 5. Informace o činnosti VKM – předseda a jednatel
 6. Finanční stav spolku – předseda
 7. Organizační záležitosti a diskuze

Prosíme o účast důvěrníků vzhledem k důležitosti bodu č. 4 programu!

(jh)

 

 

Členská základna naší ZO k datu výroční schůze

Katastry

 1. Kozojedy
 2. Kroučová
 3. Nové Strašecí
 4. Pochvalov
 5. Ruda
 6. Rynholec
 7. Řevničov
 8. Smilovice
 9. Třeboc
 10. Třtice

Řádní členové

 • Počet členů 83
 • Členů bez včelstev = 6
 • Počet včelstev 584

Včelařské kroužky

 • Počet kroužků: 3 (2 vlastní + 1 SOU)
 • Počet včelstev: 5

Registrovaní členové na našich katastrech

 • Počet včelařů: 12
 • Počet včelstev: 285

Neorganizovaní včelaři

 • Počet včelařů: 2
 • Počet včelstev: 11

Celkový počet včelařů

 • Počet včelařů: 97
 • Počet kroužků: 3
 • Počet včelstev: 891

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 3. 12. 2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav podzimního léčení včelstev, průběžné výsledky a jiné informace o zdravotním stavu včelstev – zdravotník
 • Stav kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Vyhodnocení Domedné 2018 – jednatel a předseda
 • Seznámení s vyhodnocením dotace pro VKM od MěÚ v Novém Strašecí – předseda
 • Výsledek ročního finančního vyrovnání spolku, členské příspěvky atd. – předseda
 • Organizační zajištění VČS za rok 2018 – předseda
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti a diskuze

 

Prosím o účast důvěrníků, kteří již mají ukončeno podzimní léčení. Na schůzi prosím přineste:

 • interní seznam o všech provedených léčení u včelařů, podepsaný včelaři
 • seznam o provedení aerosolu u včelařů (podklad pro žádost o dotaci), podepsaný včelaři
 • vybrané finanční prostředky od včelařů
 • nespotřebované léčivo

Po předání dokumentů bude důvěrníků vyplacena odměna za léčení.

Pokud některý důvěrník nemá dokončeno podzimní léčení, dohodneme se na individuálním termínu předání v pozdějším termínu.

Jiří Hubka, předseda spolku

(jh)

Schůze výboru dne 6. 11. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 6.11.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Stav podzimního léčení včelstev, průběžné výsledky, MVP – zdravotník
 • Stav kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Seznámení s vyhodnocením dotace pro VKM od KÚ 2018, před jejím odesláním na KÚ – předseda
 • Zahájení zimních besed včelařů v našem středisku dne 13.11. (úterý), zajištění besed a program – předseda a zdravotník
 • Informace o práci VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda a jednatel
 • Organizace ročního finančního vyúčtování se včelaři spolku a s tím spojená výplata dotace 1.D a dotace za aerosol 2017 – předseda a jednatel
 • Zajištění společenské akce „Domedná 2018“ – jednatel
 • Finanční stav spolku – předseda
 • Organizační záležitosti
 • změna sídla spolku v registračním listu
 • prodej medu na Fortně
 • příprava na VČS 2018, změny ve složení výboru spolku

Vzhledem k průběžnému hodnocení podzimního léčení včelstev v našem regionu, na této schůzi, je účast důvěrníků vhodná.

                                                                                                            

                                                                                                    Jiří Hubka – předseda spolku

Český svaz včelařů: OBĚŽNÍK č. 1/2018

Pro všechny svědomité čtenáře!

Český svaz včelařů zveřejnil letošní oběžník:  Oběžník č. 1/2018

(dm)

 

Pozvánka na schůzi výboru 2. 10. 2018

Pozvánka na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí dne 2.10.2018

v 18.00 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Organizace podzimního léčení a předání léčiva důvěrníkům – zdravotník
 • Stav opatření v lokalitách s identifikací MVP a ostatní problematika zdraví včel – zdravotník
 • Organizace kontrol u vybraných včelařů k ověření oprávněnosti čerpání dotace 1.D – předseda a zdravotník
 • Zhodnocení výstavy našeho spolku na Novostrašeckém posvícení – předseda
 • Návrh na uspořádání besed se včelaři v zimním období 2018/2019 – předseda, zdravotník
 • Současný stav VKM a stav rekonstrukce budovy na Fortně – předseda
 • Zajištění pravidelného prodeje medu od regionálních včelařů spolku na Fortně – jednatel
 • Informace z krajského aktivu ČSV dne 21.9.2018 a informace z oběžníku ČSV č. 1 – předseda a zdravotník
 • Informace o odeslání žádosti o dotaci 1.D a uzávěrka CIS k 1.9.2018, neregistrovaní včelaři – jednatel
 • Finanční stav spolku a stav čerpání dotací pro VKM – předseda
 • Diskuze

Vzhledem k tomu, že na schůzi se bude řešit organizace podzimního léčení a bude se předávat léčivo důvěrníkům, je účast důvěrníků nutná.                                                                                                            

Jiří Hubka – předseda spolku

(jh)

Odběr objednaných matečníků

Členové, kteří si na výroční členské schůzi nebo osobně objednali matečníky, si je budou moci odebrat

dne 18. 5. 2018 (pátek)

mezi 18:00-21:00

v sídle naší ZO
na adrese Čsl. armády 16, Nové Strašecí.

(dm)

Pozvánka  na schůzi výboru

Pozvánka  na schůzi výboru ZO ČSV, z.s. v Novém Strašecí
dne 1. 5. 2018 
v 17:30 hodin v klubovně ZO ČSV v ulici Fortna.

 Program:

 • Kontrola zápisu z minulé schůze výboru – předseda
 • Kontrola plnění úkolů z minulé schůze výboru – předseda
 • Administrativní dokončení jarního přeléčení včelstev – předseda
 • Informace o postupu opatření k utlumení ohnisek moru včelího plodu na našem území – zdravotník
 • Ostatní informace k zdravotní problematice včelstev ve spolku – zdravotník
 • Informace o odběru Bee Safe, WarroMedu, Formidolu, nákupu oddělků a matečníků 2018 – jednatel, zdravotník a předseda
 • Informace o úpravách v CIS – úprava počtu včelstev podle výsledku jarního léčení, úprava v důvěrnících, stavy včelstev k 1.5., práce s web stránkami, zhodnocení besed se začínajícími včelaři 11/2017 až 3/2018  a další – jednatel
 • Zajištění zájezdu včelařů na včelnici př. Sedláčka (Příšovice) 9.6.2018 – předseda
 • Informace o práci VKM – referentka pro práci s mládeží
 • Informace o postupu úpravy včelařského střediska v ul. Fortna – předseda a jednatel
 • Finanční situace spolku, získání grantového příspěvku od MěÚ v N. Strašecí – předseda
 • Analýza nařízení KVSS k MVP v okrese Rakovník a Kladno a úkoly z toho vyplývající pro naší ZO
 • Diskuze

(jh)

Dodatečná objednávka léčiv

Na výroční členské schůzi našeho spolku, která se konala dne 10. 2. 2018 se objednávali volně prodejná léčiva, oddělky, matečníky a desinfekce.

Protože na této schůzi někteří z vás nebyli, opakujeme tuto objednávku znovu touto cestou. Většina účastníků schůze této možnosti objednání využilo.

Pokud někdo, kdo si již něco objednal, chce změnit svoji původní objednávku, lze to také udělat touto cestou.

Formidol

Formidol 40ml,  přibližná cena 18,- Kč bal. (jeden balíček obsahuje dvě desky)

Formidol 81g,  přibližná cena 19,- Kč kus

Objednávejte přímo u našeho zdravotníka př. M. Halló, tel.: 734 573 567, e-mail: m.hallo@centrum.cz

Uzavření objednávek do 31. 3. 2018

Matečníky, linie Singer

Otevřený matečník,   cena 45,- Kč

Zavřený matečník, cena  80,- Kč

Objednávejte přímo u našeho zdravotníka př. M. Halló, tel.: 734 573 567, e-mail: m.hallo@centrum.cz

Uzavření objednávek  do 15. 4. 2018

Oddělky, min. na pěti rámcích

Oddělky budou od našich včelařů (ZO) s potřebným veterinárním osvědčením, cena 1 500,- Kč

Objednávejte přímo u jednatele př. Dušana Mullera, tel.: 777 912 971, e-mail: dusan.muller@pmm.cz

Uzavření objednávek do 5. 3. 2018

Desinfekce Bee-Safe

600ml (stačí na 30 l roztoku tj. cca 20 úlů), cena po dotaci 200,- Kč

Aplikátor (rozstřikovač)+ 30ml v pěně, cena bez dotace 119,- Kč

600ml+ aplikátor+30ml v pěně, cena bez dotace 739,- Kč

Objednávejte přímo u našeho zdravotníka př. M. Halló, tel.: 734 573 567, e-mail: m.hallo@centrum.cz

Uzavření objednávek do 15.  4.  2018

(jh)

Výroční členská schůze v roce 2018

Dne 10. 2. 2018 úspěšně proběhla výroční členská schůze, která shrnula práci za rok 2017 a nastínila práce na letošní rok.

Po zahájení schůze účastníci přivítali starostu města Nového Strašecí Mgr. Karla Filipa. V úvodním slovu pana starosty zaznělo, že jsme jako spolek ve městě vidět, je o nás slyšet a poděkoval za práci s dětmi ve včelařském kroužku. Předseda spolku Ing. Jiří Hubka mu poděkoval za výraznou podporu včelařského kroužku od Města Nové Strašecí, které nám pronajalo domeček na Fortně a snaží se ho zvelebit. 

Výroční schůzi zručně vedl místopředseda Jiří Petráček, který po schválení programu předal slovo předsedovi, aby přečetl souhrnnou zprávu o činnosti spolku v roce 2017 a cílech na rok 2018. Na prvním místě je samozřejmě řádné péče o včelstva. U nových členů k tomu mají přispět další besedy se začínajícími včelaři a u dětí práce v jejich kroužcích. Dále bychom rádi přispěli na posvícení v Novém Strašecí malou výstavou a prodejem medu během podzimních akcí. V závěru roku bychom se měli opět setkat na společné „domedné“, kde bychom chtěli při dobrém jídle, hudbě, tanci a družném hovoru ukončit náš včelařský rok.

O včelařském kroužku referovala př. Radka Štýbrová. Skvělým výsledkem po roce a půl existence kroužku je, že si již někteří z včelaříků pořizují vlastní včelstva a brzy se stanou řádnými členy našeho spolku, což umožňují stanovy ČSV již od jejich 10 let.

Následovala zpráva o stavu členské základny. Nyní nás je 85 řádných členů, kteří se starají o 621 včelstev, tři včelařské kroužky chovají 3 včelstva a 10 registrovaných včelařů pečuje o dalších 209 včelstev.

Schůze pokračovala blahopřáním našim jubilantům:

Uldrich Václav … 85 let 
Prošek Josef …. 80 let 
Sajfert Pavel …. 80 let 
Kladivo Václav … 75 let
Kut Miroslav … 75 let
Mudra Karel … 75 let
Vajc Jiří … 75 let
Kejla Pavel … 70 let

Zdravotník př. Polák přednesl zprávu o zdravotním stavu včelstev a vyzval všechny k svědomitému léčení.  

Na něj navázal hospodář spolku př. Andrášek o zprávě našeho skromného majetku a závěrem př. Mansfeld přednesl zprávu revizní komise o vedení účetnictví, finančních operacích a účetní uzávěrce spolku.

V uplynulém roce na členství ve výboru spolku rezignovali př. Václav Kladivo, př. Jaroslav Polák a z př. Šárka Martinovská. Všem třem patří vřelé poděkování za odvedenou práci čítající mnoho a mnoho hodin. 

V roce 2018 bude výbor pouze 7 členný a bude pracovat ve složení:

 • Jiří Hubka, předseda 
 • Jiří Petráček, místopředseda
 • Dušan Müller, jednatel
 • Radka Štýbrová, pokladník a referent pro práci s mládeží
 • Miroslav Halló, zdravotník a pracovník pro osvětu
 • Pavel Andrášek, hospodář
 • Jiří Studnička

Po té spoustě čísel, hlasováních a krátké diskuzi byla schválena závěrečná zpráva a schůze skončila výborným obědem a v družném rozhovoru jsme se postupně rozešli.
Všem 52 členům, kteří dorazili na výroční schůzi patří poděkování a úplně všem členům přání úspěšné práce na včelnicích a ve včelínech!

(dm)

Older posts